HMS KURS FOR DAGLIG LEDER KUN 690,- ***Sommertilbud***

  • 1
    Norges ledende HMS Leverandør

  • 1

    Motta HMS Kursbevis med en gang

  • 1

    Online HMS Rask Sertifisering

KONTAKT

Administrasjon
E-post: kundeservice@onlinehms.no
Telefon: 9905 1111

HMS Kurs for daglig leder 690,-

HMS kurs for verneombud 1990,-

Fra 2007 til 2017 har flere flere tusen kunder valg vårt system

Arbeidsgivere er en sammensatt målgruppe. Noen leder konserner med titusener ansatte i inn- og utland, mens andre har et fåtall medarbeidere og er selv aktive i produksjonen.Det er 173.321 arbeidsgivere i Norge, og tre fjerdedeler av dem har færre enn ti ansatte (SSB, 2006). Produksjonen favner også bredt fra vareproduserende industri, bygg eller anlegg til transport- hotell- eller konsulenttjenester. Et HMS Kurs skal være nyttig for alle arbeidsgivere, uansett bransje og bedriftens størrelse. Derfor må vårt HMS Kurs bli i generell i form

HMS KURS FOR DAGLIG LEDER OG VERNEOMBUD

Online HMS gir deg en grunnleggende opplæring, vårt HMS Kurs dekker det elementene som arbeidsgiver plikter å sette seg inn i, etter bestått HMS Test mottar du et gyldig HMS Kursbevis

HVEM TRENGER HMS KURS

Alle bedrifter og organisasjoner med ansatte trenger HMS Kurs, er der mer en 10 ansatte kreves det også HMS Kurs for verneombud

HVORDAN FUNGERER VÅRT HMS KURS

1. Klikk start HMS Kurset

2. Les pensum ( 30 sider )

3. Ta testen ( 21 spørsmål med 3 svaralternativer )

Forvent å bruke ca en time på kurset, ved bestått test kan du umiddelbart laste ned kursbeviset

ONLINE HMS

Online HMS ble satt opp i 2007 og er pr i dag den mest erfarne HMS Leverandøren på markedet.
Vårt Online HMS Kurs er basert på E-Læring slik at du som kunde kan gjennomføre ditt HMS Kurs akkurat når det måtte passe deg.
Med på kjøpet vil du også få med ett internkontroll system som du kan benytte deg av i bedriften. Prisen på kurset er 690,- Nå i sommer
Så hva har Dnb, Oslo Komune, Telenor, Ikea, Postbanken og Widerøe til felles?
Jo de har alle valgt Online HMS

NETTBASERT HMS KURS

· Du sparer opp mot 70%, vår pris er kun 690,- eks mva
· Du mottar HMS Kursbevis umiddelbart etter du har bestått
· Ingen skjulte kostnader på vårt HMS Kurs
· Gratis oppdateringskurs om du ønsker dette
· God rabatt på HMS Kurs for verneombud

ARBEIDSMILJØLOVEN OG KRAV TIL HMS KURS

Arbeidsmiljøloven stiller krav til at øverste leder i en bedrift gjennomgår opplæring innen helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Formålet med den lovpålagte opplæringen er at lederen skal kunne grunnprinsippene innen helse- miljø- og sikkerhet (Jfr. §3-5 i AML).

HMS Nyheter

2017 05 24

Statoil planlegger å kutte 250 stillinger i den sentrale staben, mange av dem i tilknytning til helse, miljø og sikkerhet.

2017 05 21

I dag er det få og for svake HMS-krav til innkjøper eller tilbyder ved offentlige anbud, åpnet Arne Presterud fra Arbeidsmandsforbundet sitt innlegg i natt.

Han påpekte at HMS koster penger.

2017 05 21

– Det vi har sett er svært alvorlig. Inspektørene fant lovbrudd ved halvparten av de inspiserte byggeplassene. Det dreier seg om alt fra HMS-brudd til ulovlig arbeidskraft og trygdesvindel, sier Anniken Hauglie (H)

HMS Artikkler

2016 03 28

Fra 1. mars 2016 vil alle sykemelderne være pålagt å bruke den nye versjonen av sykmeldingen som gir både arbeidsgivere og NAV målrettet informasjon om den sykmeldte.

2016 03 28

Fra januar 2016 innfører Mattilsynet smilefjestilsyn i hele Norge. Smilefjesordningen skal gjøre hygienen bedre og maten tryggere på norske serveringssteder.

– Smilefjesordningen tar både gjestene og bransjen på alvor. Smilefjesene vil gi forbrukerne informasjon om hygienen ved restaurantene og kafeene før de setter seg ved bordet og bestiller mat. Ordningen gir gjestene mulighet til å gjøre bevisste valg om hvor de ønsker å spise. Jeg er også sikker på at den vil føre til bedre hygiene på serveringsstedene, slik at maten som serveres blir enda tryggere, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

2016 03 18

I flere ulike lover er det regler om at produksjon, produkter og tjenester skal oppfylle forskjellige sikkerhets- og kvalitetsbetingelser. Det stilles også krav til lokaler, verneinnretninger og tilrettelegging av arbeidet for å sikre ytre miljø og gi trygghet for dem som gjør jobben. En vanlig samlebetegnelse for dette området er HMS - Helse, Miljø og Sikkerhet.

HMS Guider

Guider relatert til HMS og HMS Kurs

2017 03 09

Det skal inngås skriftlig arbeidskontrakt i alle arbeidsforhold uavhengig om det gjelder en fast eller midlertidig ansettelse

2011 02 28

En medarbeider som sliter med mye sykdom, kan også påføre arbeidsgiveren belastninger. Her er en innføring i hvilke regler som gjelder når det gjelder fritak fra arbeidsgiverperiode.

Når en arbeidstaker blir syk, plikter arbeidsgiver å betale sykepenger i et tidsrom på opptil 16 kalenderdager (arbeidsgiverperioden). Det er ingen begrensning på hvor mange arbeidsgiverperioder det kan bli i løpet av et år.

Arbeidsgiver kan derfor påføres en stor belastning dersom arbeidstaker stadig har fravær grunnet sykdom.

2011 02 28

Partene i arbeidslivet og regjeringen inngikk den 3. oktober 2001 en intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidslig (IA-avtalen). Avtalen er et trepartssamarbeid og oppstod som følge av en økende felles bekymring for blant annet stigende sykefravær og økning i uføretallene. Avtalen fastsatte tre konkrete delmål: