NETTBASERT HMS KURS FOR DAGLIG LEDER KUN 990,- GODKJENT HMS KURSBEVIS

  • 1
    Norges ledende HMS Leverandør

  • 1

    Motta HMS Kursbevis med en gang

  • 1

    Online HMS Rask Sertifisering

KONTAKT VEDRØRENDE HMS KURS

Administrasjon Ipea AS
E-post: kundeservice@onlinehms.no
Telefon: 9905 1111
Org: 899 001 702 mva
Konto: 9489.05.90521

HMS Kurs for ledere kun 990,-

HMS kurs for verneombud 1990,-

Fra 2007 til i dag har flere tusen kunder valgt vårt HMS Kurs

Et Generellt HMS Kurs

Arbeidsgivere er en sammensatt målgruppe. Noen leder konserner med titusener ansatte i inn- og utland, mens andre har et fåtall medarbeidere og er selv aktive i produksjonen.
Det er 173.321 arbeidsgivere i Norge, og tre fjerdedeler av dem har færre enn ti ansatte (SSB, 2006). Produksjonen favner også bredt fra vareproduserende industri, bygg eller anlegg til transport- hotell- eller konsulenttjenester. Et HMS Kurs skal være nyttig for alle arbeidsgivere, uansett bransje og bedriftens størrelse. Derfor må vårt HMS Kurs bli i generell i form

Vi har levert godkjente HMS Kurs siden 2007

Hva har Dnb, Oslo Komune, Telenor, Ikea, Postbanken og Widerøe til felles?

De har alle valgt Online HMS som leverandør på HMS Kurs for daglig leder.

Velger du vårt HMS Kurs får du internkontrollsystem samt 45 HMS dokumetmaler med på kjøpet

HVA TILBYR VI INNEN HMS KURS

Online HMS tilbyr nettbasert godkjent HMS kurs for ledere som gir deg grunnleggende HMS kunnskap i forhold til lederrollen. Vårt HMS Kurs dekker de elementene som arbeidsgiver plikter å sette seg inn i, og du mottar HMS Kurs bevis ved fullført HMS Kurs

Du kan forvente å bruke ca en time på vårt HMS Kurs

Vi tilbyr også HMS Kurs for verneombud til kun 1990,- eks mva

ARBEIDSMILJØLOVEN OG KRAV TIL HMS KURS

Arbeidsmiljøloven stiller krav til at øverste leder i en bedrift gjennomgår opplæring innen helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid ( HMS kurs ). Formålet med den lovpålagte opplæringen er at lederen skal kunne grunnprinsippene innen helse- miljø- og sikkerhet (Jfr. §3-5 i AML).

HVEM TRENGER HMS KURS

Alle bedrifter og organisasjoner med ansatte trenger HMS Kurs, er der mer en 10 ansatte kreves det også HMS Kurs for verneombud

HVORDAN FUNGERER VÅRT HMS KURS

Først bør du sette deg inn i pensumet til vårt HMS Kurs, du kan også gå rett på testen men for best mulig utbytte av vårt HMS Kurs anbefaler vi deg å lese hele pensumet.

Gå til HMS testen og registrer din informasjon. Det er viktig at du skriver inn riktig e-postadresse da HMS Kursbevis og faktura kommer på denne adressen.Når du tar HMS Testen på vårt HMS Kurs skal du svare på 21 spørsmål med 3 svar alternativer. Om du skulle svare feil på noen av spørsmålene må du ta testen på nytt, men kun svare på spørsmålene som var feil. Når du har svart på alle spørsmålene og bestått vårt HMS Kurs mottar du automatisk HMS Kursbevis og faktura på e-post, husk å sjekke søppelpostmappen din om du ikke skulle finne dette.

HVOR LANG TID TAR ET HMS KURS

HMS Kurs og HMS test varer til sammen i ca én time, og du mottar gyldig HMS kursbevis umiddelbart etter å ha bestått på e-post.

Lykke til med valg av HMS kurs! Er du på jakt etter HMS-kurs for verneombud se www.verneombudskurs.no

HMS Nyheter

2016 04 08
Etter tilsyn i desember 2014 konkluderte Arbeidstilsynet med at arbeidsmiljøet på Villa Eik var helsebelastende og uforsvarlig for både ansatte og ledere.

2016 03 30

Sykefravær er påkjenning og potensielt stor utgiftspost for arbeidsgivere. Ifølge tall fra NHO, kostet en ukes sykefravær omlag 14600,- i 2016. Det er med andre ord mye å spare på å få ned sykefraværet, og undersøkelser viser at innføring av systematisk HMS-arbeid er et effektivt tiltak.

2016 03 29

HMS-rådgiver Per Terje Engedal og de andre varslerne i Hordaland politidistrikt ble ikke utsatt for ulovlig gjengjeldelse, ifølge ny rapport. For Engedal har varslingen fått store konsekvenser.

HMS Artikkler

2016 03 28

Fra 1. mars 2016 vil alle sykemelderne være pålagt å bruke den nye versjonen av sykmeldingen som gir både arbeidsgivere og NAV målrettet informasjon om den sykmeldte.

2016 03 28

Fra januar 2016 innfører Mattilsynet smilefjestilsyn i hele Norge. Smilefjesordningen skal gjøre hygienen bedre og maten tryggere på norske serveringssteder.

– Smilefjesordningen tar både gjestene og bransjen på alvor. Smilefjesene vil gi forbrukerne informasjon om hygienen ved restaurantene og kafeene før de setter seg ved bordet og bestiller mat. Ordningen gir gjestene mulighet til å gjøre bevisste valg om hvor de ønsker å spise. Jeg er også sikker på at den vil føre til bedre hygiene på serveringsstedene, slik at maten som serveres blir enda tryggere, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

2016 03 18

I flere ulike lover er det regler om at produksjon, produkter og tjenester skal oppfylle forskjellige sikkerhets- og kvalitetsbetingelser. Det stilles også krav til lokaler, verneinnretninger og tilrettelegging av arbeidet for å sikre ytre miljø og gi trygghet for dem som gjør jobben. En vanlig samlebetegnelse for dette området er HMS - Helse, Miljø og Sikkerhet.

HMS Guider

Guider relatert til HMS og HMS Kurs

2011 02 28

En medarbeider som sliter med mye sykdom, kan også påføre arbeidsgiveren belastninger. Her er en innføring i hvilke regler som gjelder når det gjelder fritak fra arbeidsgiverperiode.

Når en arbeidstaker blir syk, plikter arbeidsgiver å betale sykepenger i et tidsrom på opptil 16 kalenderdager (arbeidsgiverperioden). Det er ingen begrensning på hvor mange arbeidsgiverperioder det kan bli i løpet av et år.

Arbeidsgiver kan derfor påføres en stor belastning dersom arbeidstaker stadig har fravær grunnet sykdom.

2011 02 28

Partene i arbeidslivet og regjeringen inngikk den 3. oktober 2001 en intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidslig (IA-avtalen). Avtalen er et trepartssamarbeid og oppstod som følge av en økende felles bekymring for blant annet stigende sykefravær og økning i uføretallene. Avtalen fastsatte tre konkrete delmål:

Andre HMS Kurs

Vi har flere sider som tilbyr HMS Kurs

Nettbasert HMS Kurs for daglig leder

Nettbasert HMS Kurs for daglig leder

Nettbasert HMS Kurs for verneombud

Nettbasert HMS Kurs for verneombud