HMS KURS FOR DAGLIG LEDER PÅ NETT SIDEN 2007. KUN 990,-

  • 1
    Norges ledende HMS Leverandør

  • 1

    Motta HMS Kursbevis med en gang

  • 1

    Online HMS Rask Sertifisering

KONTAKT

Administrasjon
E-post: kundeservice@onlinehms.no
Telefon: 9905 1111

Kurs for daglig leder 990,-

Kurs for verneombud 1990,-

SE OPP FOR USERIØSE AKTØRER

De sverter bransjen

En annen aktør i samme bransje føler seg også forulempet av konkurrentens oppførsel. Online HMS, har fått en rekke henvendelser fra bedriftsledere som har blitt utsatt for det samme.

- Bare den siste måneden har jeg blitt kontaktet av en fem, seks personer som forteller om lignende salg av Smart HMS, sier daglig leder i Online HMS, Marius André Mek.

Firmaet hans kommer opp som en av de øverste treffene når man søker på "HMS-kurs" i Google - noe som gjør at de mottar mange henvendelser fra folk som har blitt truet med Arbeidstilsynet dersom de ikke snarest tar et slikt kurs.

Men Marius André Mek er slett ikke glad, selv om truslene fra slike som Smart HMS har ført til at redde bedriftsledere har kontaktet ham for å bestille kurs.

- Slike metoder sverter bransjen. Jeg merker at folk blir mer og mer skeptiske til HMS-kurs på nett.

Mek, som har tilbudt HMS-kurs over internett siden 2008, håper derfor at myndighetene vil gripe inn mot de useriøse aktørene.

Maktesløst Arbeidstilsyn

Men enn så lenge er det nok temmelig fritt frem for "sjarlatanene", konstaterer Arbeidstilsynet.

- Vi har registrerert at det er mye som foregår ute i markedet. Men det er altså per i dag ingen godkjenningsordning for de som tilbyr slike kurs, sier pressekontakt Per Olav Hernes til DN.no.

Tilsynet er selvsagt ikke overbegeistret over at noen ringer rundt og truer med at etaten står klar til å rykke ut og bøtelegge eller stenge bedrifter.

REF DAGENS NÆRINGSLIV

 

Online HMS startet med nettbaserte HMS Kurs i 2007 og på denne tiden har flere tusen kunder valgt oss som leverandør på online kurs for ledere. Prisen er 990,-

Så hva har Dnb, Oslo Komune, Telenor, Ikea, Postbanken og Widerøe til felles?

De har alle valgt Online HMS som leverandør på HMS for daglig leder og Verneombud.

Velger du vårt Kurs får du internkontrollsystem samt 45 HMS dokumetmaler med på kjøpet

Online HMS gir deg en grunnleggende opplæring, vårt daglig leder kurs dekker det elementene som arbeidsgiver plikter å sette seg inn i, etter bestått en test mottar du et gyldig kursbevis.
Vårt Kurs for ledere er basert på E-Læring slik at du som kunde kan ta ditt Kurs når det passer deg
Med på kjøpet vil du også få med gratis Internkontrollsystem som du kan benytte deg av i bedriften.
Vårt Kurs for daglig leder koster 990,- mens kurs for verneombud koster 1990,-

HVORDAN FUNGERER VÅRT KURS?

1. Klikk start HMS Kurset

2. Les pensum ( 30 sider )

3. Ta testen ( 21 spørsmål med 3 svaralternativer )
Etter bestått HMS test mottar du automatisk Kursbevis og faktura på e-post

FORDELENE MED Å TA NETTBASERT HMS KURS ER MANGE:

⦁ Du slipper å reise bort og bo på hotell
⦁ Du kan ta HMS kurset når det passer
⦁ Du velger selv hva du vil fordype deg i
⦁ Du tar den tiden du trenger
⦁ Du slipper å vært borte fra jobb
⦁ Billigere

HVEM PLIKTER Å GJENNOMFØRE HMS KURS?

Arbeidsmiljøloven § 3-5 slår fast at det er arbeidsgiver som skal ta HMS Kurs. Plikten er personlig og kan ikke delegeres.
Når det gjelder arbeidstakere som har til oppgave å lede eller kontrollerer andre arbeidstakere,skal arbeidsgiver sørge for at disse har nødvendig kompetanse til å føre kontroll med at arbeidet blir utført på en helse- og sikkerhetmessig forsvarlig måte, jf. arbeidsmiljøloven § 3-2 første ledd bokstav b.

HVOR LANG TID TAR HMS KURSET

Forvent å bruke ca én time, og du mottar gyldig kursbevis umiddelbart etter å ha bestått på e-post.
Er du på jakt etter HMS-kurs for verneombud se HMS Kurs for verneombud

HMS KURSET GJENNOMFØRES ONLINE

HMS kurset består av to deler

1. En teori del der vi har forenklet og systematisert lovverket relatert til Arbeidsmiljø, Helse, Miljø, Sikkerhet, Inkuderende arbeidsliv (IA) og så videre. Dette gir en god oversikt over temaet HMS og kan også i etterkant brukes som et utgangspunkt for dypdykk i lovverket.
2. En kunnskapstest som verifiserer at du har tilstrekkelig kunskap om HMS relaterte problemstillinger. Kunnskapstesten gjennomføres også her på nettsidene.
Etter at du har gjennomført kunnskapstesten har du bestått HMS kurset og vil få tilsendt dokumentasjon på gjennomført og bestått HMS kurs i form av et kursbevis. Innholdet i HMS kurset er også dokumentert.

KURSBEVISET

Kursbeviset for gjennomført HMS kurs er dokumentasjonen Arbeidstilsynet ser etter ved inspeksjon. Kursbeviset forholder seg til retningslinjene fra Arbeidstilsynet. Kursbeviset kan du også velge å få tilsendt pr post. Vi sender det uansett i elektronisk form på epost.

I

 

HMS Nyheter

2017 08 01

Statsråd fastsatte 16. juni at endringene i arbeidsmiljølovens varslingsregler og arbeidstidsregler trer i kraft 1. juli i år.

2017 05 24

Statoil planlegger å kutte 250 stillinger i den sentrale staben, mange av dem i tilknytning til helse, miljø og sikkerhet.

2017 05 21

I dag er det få og for svake HMS-krav til innkjøper eller tilbyder ved offentlige anbud, åpnet Arne Presterud fra Arbeidsmandsforbundet sitt innlegg i natt.

Han påpekte at HMS koster penger.

HMS Artikkler

2018 03 26

Arbeidsgiver har i følge arbeidsmiljølovens regler ansvar for arbeidsmiljøet i virksomheten er forsvarlig. Hensikten med en plikt HMS Kurs er å tydeliggjøre forventningen om at du som arbeidsgiver skal ha kunnskaper om grunnprinsippene i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid og om arbeidsmiljøloven.

2018 03 26

I utgangspunktet er nok alle Nettbaserte HMS Kursene (gratis) da selve kurset ligger åpent for alle, se for deg det hele som om du skal ta sertifikat og bare betaler for teoriprøven.

2017 08 01

Verneombudets rolle er å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet.

HMS Guider

Guider relatert til HMS og HMS Kurs

2017 03 09

Det skal inngås skriftlig arbeidskontrakt i alle arbeidsforhold uavhengig om det gjelder en fast eller midlertidig ansettelse

2011 09 23

Det er nå ni uker siden de nye reglene for oppfølging av sykemeldte trådte i kraft. Dermed skal de første rapportene om oppfølging av sykemeldte sendes inn, og NAV håper arbeidsgiverne har oppdatert sine rutiner i tide.

2011 09 23

Arbeidstilsynet får ofte meldinger om hørselskader som følge av støy på arbeidsplassen. Spesielt utsatt er ansatte innen industri, bygg- og anlegg, transport og lagring, samt forsvaret. Flere meldinger fra flyplassen Værnes førte til ekstra tilsyn av arbeidsplassen.