HMS KURS FOR DAGLIG LEDER PÅ NETT SIDEN 2007. KUN 990,-

Her finner du en del nyttige eksempler på foretningsdokumenter

Dokumentene er etter beste evne utført i hht gjeldende lover og regler. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at Online HMS
ikke kan ta ansvar for eventuelle skrivefeil eller andre forhold som, ved benyttelse av noen av disse dokumentmalene, måtte kunne få uønskede konsekvenser.

Alt dette er gratis for våre kunder på HMS Kurs

.

Arbeidsgiver dokumenter (Gratis)
Internkontroll
Dift (Gratis)

Ledelsens gjennomgang

Advarsel mal 29.43 kB


Sikkerhetsmal

Timeliste mal 29.87 kB


Sikkerhetsorganisasjon

Rutiner for handtering av personopplysningerRisikovurdering

Sikkerhetsinstruks

leieavtale 33.33 kB


Bruker informasjonshandtering

Sjekkliste nyansatt slutter

Dagsrapport mal 35.89 kB


Taushetserklæring

Sluttavtale 46.39 kB


egenmelding mal 47.46 kB


Sikkerhetsinstruks leder

ferieplan mal 23.42 kB


Sikkerhetsinstruks sikkerhetsansvarlig

driftsbudsjett 29.44 kB


Beskrivelse av informasjonssystem

Drifts rutine

Overordnet IT beredskap

nokkeltall 96.86 kB


Fysisk sikkerhet

Sluttrapport_ny 46.92 kB


Avikshandtering og egenkontroll

annonseplan 31.92 kB


Avviksskjema

Egenkontrollskjema

Pressemelding 61.47 kB


Rapport fra avvikshandtering

 
16:18 Tilbake   Neste