HMS Online

Starte HMS Kurs

Når du har lest selve kurset tar du testen ved å registrere informasjonen din og svare på noen spørsmål med svaralternativer.

Du kan gå direkte til testen uten å lese pensum, men for best mulig resultat bør du lese HMS Kurset.

Lykke til og takk for at du valgte Online HMS!

HMS KURS FOR LEDERE

Dette kurset tar sikte på å gjennomføre en slik opplæring. I løpet av dette nettbaserte kurset vil vi ta en gjennomgang av Arbeidsmiljøloven(AML) med hovedvekt på Helse, Miljø og Sikkerhet. Vi vil i tillegg berøre Internkontroll-forskriften og komme med eksempler og tips på hvordan du kan lykkes med HMS-arbeidet.