HMS KURS FOR DAGLIG LEDER 990,-

Ny elektronisk sykmelding

Om den nye sykmeldingen

Hensikten med den nye sykmeldingen er både at kommunikasjonen mellom sykmelder og NAV er raskere og sikrere, men også at opplysningene som skal legges inn er mer relevante og situasjonsbestemte. Sykmeldingen legger opp til en tettere dialog mellom sykmelderen og den sykmeldte med vekt på tidligst mulig aktivitet, muligheten for å være i arbeid og eventuelle behov for tilrettelegging på arbeidsplassen.

Fra 1. mars 2016 vil alle sykmeldere være pålagt å bruke den nye versjonen av sykmeldingen. Den delen av sykmeldingen som sendes deg, vil fortsatt komme på papir.

Når du får en utskrift av den nye versjonen, vil den se noe annerledes ut enn den gamle. Sykmelderen har anledning til å gi innspill om tilrettelegging eller spesielle hensyn som må tas for at arbeidstakeren skal komme raskest mulig tilbake i arbeid. Medisinske opplysninger er som før utelatt på arbeidsgivers eksemplar.

Forenklet sykmelding

Hvis arbeidstakeren blir sykmeldt for en av de vanligste infeksjonssykdommene (for eksempel influensa eller bihulebetennelse) varer sykmeldingen som regel under 16 dager. I slike tilfeller vil sykmelderen benytte en forenklet versjon av sykmeldingen.

Tilbakedatering

Til forskjell fra den gamle sykmeldingen har ikke den nye et spesielt felt for tilbakedatering. Når legen har tilbakedatert, innebærer det imidlertid at han kan dokumentere overfor NAV at det har vært forutgående kontakt med pasienten. Tilbakedateringen vil framkomme i arbeidsgiver utskrift som forskjellen mellom sykmeldingens første dag (fra og med-dato) og utstedelsesdatoen.

HMS Kurs for daglig leder 990,-

HMS kurs for verneombud 1990,-

Du som daglig leder kan nå bestå HMS kurs på ca 1 time. Tradisjonelle HMS kurs kan ta opp til en hel arbeidsdag og gjerne med unødvendige høye utgifter. Med vårt tilbud til e-læring kan du gjennomføre kurset i fred og ro akkurat når det passer deg.

Fra 2007 har flere flere tusen kunder valg vårt system

Arbeidsgivere er en sammensatt målgruppe. Noen leder konserner med titusener ansatte i inn- og utland, mens andre har et fåtall medarbeidere og er selv aktive i produksjonen.Det er 173.321 arbeidsgivere i Norge, og tre fjerdedeler av dem har færre enn ti ansatte (SSB, 2006). Produksjonen favner også bredt fra vareproduserende industri, bygg eller anlegg til transport- hotell- eller konsulenttjenester. Et HMS Kurs skal være nyttig for alle arbeidsgivere, uansett bransje og bedriftens størrelse. Derfor må vårt HMS Kurs bli i generell i form

HMS Artikkler

Generelt om Helse, Miljø og Sikkerhet

KONTAKT

Administrasjon
E-post: kundeservice@onlinehms.no
Telefon: 9905 1111