HMS KURS FOR DAGLIG LEDER PÅ NETT SIDEN 2007. KUN 990,-

Dette er kapittelene i arbeidsmiljøloven vi skal igjennom i dette kurset

Arbeidsmiljøloven KAP 1 – 2: lovens formål og arbeidsgivers plikter

  • Lovens krav og virkeområder
  • Arbeidsgivers plikter
  • Arbeidstakernes medvirkningsplikt

Arbeidsmiljøloven KAP 3 – 9: Virkemidler og krav i HMSarbeidet

  • Virkemidler og krav i HMSarbeidet
  • Hvordan gå frem i HMS-arbeidet
  • Bedriftshelsetjenesten, Verneombud og AMU
  • Internkontroll (kontrolltiltak)

 
2:30 Tilbake   Neste