Nyheter

HMS Verneombud

Dette kan verneombudet gjøre for å forebygge koronasmitte:

  • Hjelpe arbeidsgiver med å kartlegge risikoen for smitte på arbeidsplassen
  • Bistå i utarbeidelse av en plan med tydelige rutiner og kjøreregler for å unngå smitte
  • Planen må si noe om hvordan arbeidsplassen skal håndtere et eventuelt smitteutbrudd
  • Se til at tiltak kommer på plass, at de følges opp og gjøres kjent
  • Dele informasjon med de ansatte om smittevern på arbeidsplassen
  • Holde planen oppdatert etter nasjonale retningslinjer fra Folkehelseinstituttet

Les mer om arbeidslivets tiltak mot koronaviruset